หน้าแรก

9/14/2557

CPN แผนลงทุนใน 5 ปี (2556-2560) ขยายธุรกิจศูนย์การค้าในภูมิภาคอาเซียน  • แผนลงทุน 5 ปี (2556-2560) ขยายธุรกิจศูนย์การค้าในภูมิภาคอาเซียน
  • ปิดตัวศูนย์การค้า 2-3 สาขาที่มาเลเซีย แต่ละสาขาจะใช้งบลงทุนอยู่ที่ 4,000-5,000 ล้านบาท
  • หลังจากได้เข้าไปศึกษาตลาดในอาเซียน มี 3 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดฯ เวียดนาม ที่มีศักยภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตดี บริษัทมีแผนเปิดประเทศละกว่า 10 สาขา
  • ทั้ง 3 ประเทศมีประชากรมาก มาเลเซีย 29 ล้านคน อินโดฯ 300 ล้านคน เวียดนาม 90 ล้านคน บริษัทเน้นขยายใน 3 ประเทศนี้เป็นหลัก
ที่มา: เปิดลายแทง"ค้าปลีกไทย" เทแสนล้าน"เมืองช็อปปิ้ง"