หน้าแรก

12/17/2559

CPN : ประเมินโดยวิธี “Income method, DCF Technique”

CPN : ประเมินโดยวิธี “Income method, DCF Technique” มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (รวมสิทธิการเช่าบางส่วน)
  • ปี 2559 : 167,688 ล้านบาท 
  • ปี 2558 : 157,100 ล้านบาท
  • ปี 2557 : 127,664 ล้านบาท
  • ปี 2556 : 115,803 ล้านบาท
ที่มา: หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท CPN


3 ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 2000 โดย ดร.นิเวศน์


3 ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 2000 โดย ดร.นิเวศน์

1. กำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 6.7% แต่ดัชนีหุ้นขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.87%
2. PE ปรับตัวขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ PE จะประมาณ 10x แต่ตอนนี้ตั้งแต่ปี 2010 อยู่ที่ 18-19x ตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเกินพื้นฐาน
3. ที่เป็นอย่างนี้เพราะ คนไทยมีรายได้มากขึ้น เนื่องจากสมัยก่อนคนไทยมีลูกเยอะต้องใช้เงิน แต่สมัยนี้ลูกน้อยทำให้มีเงินเก็บ เป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษียรซึ่งต้องลงทุน ก็เลยเข้ามาหาเงินในตลาดหุ้น
#ตอนนี้หุ้นเราแพงที่สุดในประวัติศาสตร์
#คนยินดีที่จะลงทุนในหุ้นทั้งที่หุ้นแพงเพราะฝากเงินไม่ได้ดอกเบี้ย
ข้อมูลโดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร