หน้าแรก

1/08/2558

ยอดขาย iPhone ปี 2007-2014 บริษัท Apple


ยอดขาย iPhone บริษัท Apple
  • ปี 2007 - 1.39 ล้านเครื่อง (เริ่ม Q3)
  • ปี 2008 - 11.63 ล้านเครื่อง
  • ปี 2009 - 20.73 ล้านเครื่อง
  • ปี 2010 - 39.99 ล้านเครื่อง
  • ปี 2011 - 72.30 ล้านเครื่อง
  • ปี 2012 - 125.04 ล้านเครื่อง
  • ปี 2013 - 150.26 ล้านเครื่อง
  • ปี 2014 - 169.22 ล้านเครื่อง
รายละเอียด (ลิงก์)