หน้าแรก

6/07/2558

ธารา อเวนิว รังสิตคลอง 3 (Tara Avenue Rangsit Khong 3)

จุดเด่นของโครงการ ธารา อเวนิว รังสิตคลอง 3
1. Location ติดถนนรังสิต นครนายก คลอง3 ที่มีจำนวนรถผ่านโครงการนับแสนคันต่อวัน
2. ทำสะพานตัดถนนขนาด 12 เมตร เพิ่มทำให้สามารถระบายรถช่วงเช้าจากในหมู่บ้านเลียบคลอง3 เพื่อไปทำงานในเมือง ผ่านโครงการได้เกือบ100% เนื่องจากรถไม่ต้องอ้อม ทำให้ร้านค้าในโครงการสามารถ จำหน่ายสินค้าและบริการในช่วงเช้าเพิ่มขึ้นกว่า Community อื่นๆ ที่ลูกค้าจะมาใช้บริการเฉพาะช่วงเย็นเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะร้านค้า ประเภท Drive-Thru

Concept Development
ด้วยรูปแบบการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “วิถีริมคลอง ครรลองร่วมสมัย รับใช้ชุมชน” ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการเพิ่มจุดเด่นของ Brand สินค้าและบริการในโครงการ รวมทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อตอกย้ำคุณภาพและการบริการสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นจุดขายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง

สถานที่โครงการ
5/13, ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 3, ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, 12130
ติดกับโครงการ M Park เดิม (โครงการ M Park เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้)