หน้าแรก

9/13/2558

ยอดขาย iPhone ปี 2007-2016 บริษัท Apple


ยอดขาย iPhone บริษัท Apple (อัพเดตถึงปี 2016)
 • ปี 2007 - 1.39 ล้านเครื่อง (เริ่ม Q3)
 • ปี 2008 - 11.63 ล้านเครื่อง
 • ปี 2009 - 20.73 ล้านเครื่อง
 • ปี 2010 - 39.99 ล้านเครื่อง
 • ปี 2011 - 72.30 ล้านเครื่อง
 • ปี 2012 - 125.04 ล้านเครื่อง
 • ปี 2013 - 150.26 ล้านเครื่อง
 • ปี 2014 - 169.22 ล้านเครื่อง
 • ปี 2015 - 231.22 ล้านเครื่อง 
 • ปี 2016 - 211.88 ล้านเครื่อง 
 • ปี 2017 - 78.29 ล้านเครื่อง (Q1)
รายละเอียด (ลิงก์)