หน้าแรก

4/15/2559

[ธันวา 57] สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร


รายละเอียดข้อมูลสถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2557 http://203.155.220.230/bmainfo/esp/pop/population_Dec57.pdf

แหล่งข้อมูล :   
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่เขตการปกครอง [กม.2]