หน้าแรก

5/01/2559

IT Connect #1 : MiSS Day (Man in the Information Systems Security Day)


IT Connect ครั้งที่ 1: ธีม MiSS Day (Man in the Information Systems Security Day)
สถานที่จัดงาน: อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาเขตบางเขน
วันเวลา: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน เวลา 8.15 – 17.30 น.

ดาวโหลดสไลด์ตามหัวข้อเลยนะครับ

1. Modern Cryptography Fundamental โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ (เนื้อหาบางส่วน)
2. What I Got from My Decoy โดย คุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์
3. Security Awareness โดย คุณชลทิตย์ รุจิพืช
4. Secure Coding with Test Driven Development โดย คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน (สรุปเนื้อหา)
5. AnyID: Security Point of View โดย คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์
6. Note from Field: Implement SIEM โดย คุณสุทธิพันธ์ ภัสสร
7. How easy to Attack the Targeted Company โดย คุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว
8. อัพเดทเทรนด์ใหม่จากงาน Black Hat Asia 2016 โดย คุณสุธีร์ กิจเจริญการกุล

กลุ่ม IT Connect บน facebook