หน้าแรก

4/25/2560

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยกับดองเวียดนาม (THB to VND) ย้อนหลัง 5 ปี และ 10 ปี

THB to VND ย้อนหลัง 5 ปี

THB to VND ย้อนหลัง 10 ปี

ที่มากราฟ xe.com : http://www.xe.com/currencycharts/?from=THB&to=VND&view=10Y