หน้าแรก

7/24/2560

คุณพีรนาถ โชควัฒนา เข้าถือหุ้นใหญ่ J


คุณพีรนาถ โชควัฒนา เข้าถือหุ้นใหญ่ J จากการอัพเดตข้อมูลวันที่ 27/06/2017 ซึ่งก่อนหน้านี้ 17/04/2017 ยังไม่มีรายชื่อติดผู้ถือหุ้นใหญ่เลย คาดว่าราคาที่เซียนหุ้นท่านนี้ถือน่าจะอยู่ในกรอบราคา 2.20 บาท