หน้าแรก

6/29/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนพฤษภาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนพฤษภาปี 56

 • เดือนพฤษภาคมปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 1,846,403 คน เพิ่มขึ้น 299,515 คน
  หรือคิดเป็น 25.02% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+28.87%)
 • สำหรับภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวหดตัว ประกอบด้วย แอฟริกา (-20.33%) เอเชียใต้ (-10.45%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนพฤษภา 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน
  2. มาเลเซีย 
  3. อินเดีย (เดือนก่อนเป็น รัสเซีย )
  4. ญี่ปุ่น
  5. รัสเซีย (เดือนก่อนเป็น เกาหลี )