หน้าแรก

8/18/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนกรกฎาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนกรกฎาปี 56
 • เดือนกรกฎาคมปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,223,685 คน เพิ่มขึ้น 407,971 คน
  หรือคิดเป็น 20.37% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+34.91%) แอฟริกา (+19.34%) อเมริกา (+10.96%) ยุโรป (+10.53%)
 • สำหรับภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวหดตัว ประกอบด้วย ตะวันออกกลาง (-27.87%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนกรกฎา 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน (445,184 คน)
  2. มาเลเซีย (235,451 คน)
  3. ญี่ปุ่น (121,000 คน) (เดือนก่อนเป็น อินเดีย)
  4. เกาหลี (112,778 คน) (เดือนก่อนเป็น ญี่ปุ่น)
  5. ลาว (108,704 คน) (เดือนก่อนเป็น สิงคโปร์)
StatJuly56.pdf