หน้าแรก

8/18/2556

วิธีหา CAPEX (รายจ่ายลงทุน)


A. ผมจะหา CAPEX (รายจ่ายลงทุน) ได้จากไหนครับ

Q. ถ้าเราหา FCF จากงบกระแสเงินสด เราก็เริ่มด้วย เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย (ถ้ามีรายการจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนลบ ต้องเอามาบวกกลับ ถ้าไม่ได้ลบก็ใช้ได้เลย ส่วนดอกเบี้ยที่เป็นจำนวนบวก ไม่ต้องกังวลกับมัน) - เงินที่จ่ายให้กับสินทรัพย์ลงทุนในกิจกรรมลงทุน (ดูจำนวนที่เป็นลบของสินทรัพย์ที่สำคัญหรือที่จำเป็นต้องใช้เป็นฐานในการ ผลิต เช่น ที่ดินอาคารอุปกรณ์ สัมปทาน ฯลฯ สินทรัพย์ที่นำมารวมขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมและนโยบายของบริษัท บางครั้ง ถ้าบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มผลผลิตโดยการควบกิจการ เราอาจต้องรวมจำนวนที่เป็นลบของเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เข้าไปด้วย)

A. ผมตั้งใจจะหา FCF อย่างที่ อ. อธิบายครับ ในส่วนสินทรัพย์ในกิจกรรมลงทุน ที่ผมเข้าใจคือ สามารถแบ่งเป็นรายปี หรือ บันทึกครั้งเดียวในปีที่จ่าย ตัวเลขที่ระบุนั้นนำไปใช้ได้เลยหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นการแบ่งเป็นทึกรายปี ตัวเลขในงบนั้นเป็นการแบ่งออกมาแล้วหรือเปล่าครับ

Q. ใช้ตัวเลขที่ระบุเลย ไม่ต้องแบ่ง ยกเว้นรูปแบบการลงทุนของบริษัทต่างจากบริษัทอื่นหรือบริษัทเพิ่งเริ่ม FCF ก็อาจไม่สะท้อนภาพอนาคต แต่ในการบริหารงาน เมื่อบริษัทอยู่ตัวแล้ว รูปแบบการลงทุนน่าจะใกล้เคียงกันทุกปี คุณอาจต้องพยายามทำความเข้าใจกับหลักการพื้นฐานของ FCF ก่อนที่จะมาทำตัวเลข ถ้าไม่เข้าใจว่าหลักการคืออะไร ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณก็ไม่มีความหมาย

ขอบคุณ อ.ภาพร ที่ให้คำตอบครับ 
ที่มา: ดร.ภาพร เอกอรรถพร (Fanpage)