หน้าแรก

11/24/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนกันยาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนกันยาปี 56
 • เดือนกันยายนปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,056,405 คน เพิ่มขึ้น 444,651 คน
  หรือคิดเป็น 27.59% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+38.52%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนกันยา 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน (471,356 คน)
  2. มาเลเซีย (217,129 คน)
  3. ญี่ปุ่น (135,653 คน)
  4. ลาว (100,506 คน)
  5. เกาหลี (96,608 คน)
สถิตินักท่องเที่ยว2013