หน้าแรก

11/24/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนตุลาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนตุลาปี 56
 • เดือนตุลาคมปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,065,518 คน เพิ่มขึ้น 264,371 คน
  หรือคิดเป็น 14.16% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ ตะวันออกกลาง (+29.83%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนตุลา 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน (309,497 คน)
  2. มาเลเซีย (241,072 คน)
  3. รัสเซีย (137,593 คน)
  4. ญี่ปุ่น (115,291 คน)
  5. เกาหลี (109,916 คน)
สถิตินักท่องเที่ยว2013