หน้าแรก

6/17/2557

[ธันวา 56] สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร


รายละเอียดข้อมูลสถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2556 http://203.155.220.230/info/esp/population_Dec56.htm

แหล่งข้อมูล :   
- สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
: พื้นที่เขตการปกครอง [กม.2]