หน้าแรก

7/06/2556

พฤติกรรมโลกออนไลน์ 2556

 สัดส่วนการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • Desktop/PC ใช้งานอินเตอร์เน็ต 45%
 • Notebook ใช้งานอินเตอร์เน็ต 25.3% 
 • Mobile ใช้งานอินเตอร์เน็ต 22.7%
 • Tablet ใช้งานอินเตอร์เน็ต 6.8%
 • อื่นๆ 0.2%
ใช้งานบนโลกออนไลน์
 • อันดับ 1 E-mail
 • อันดับ 2 ค้นหาข้อมูล
 • อันดับ 3 การพูดคุยกับเพื่อนบน Social Network

กิจกรรมที่คนโลกออนไลน์นิยมทำ
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 85.7%
 • การอัพเดตข้อมูลข่าวสาร 64.6%
 • การอัพโหลดรูปภาพ/วิดีโอ 60.2%
 • การซื้อขายสินค้าและบริการ 21.8%
 • หาเพื่อนใหม่/ติดต่อเพื่อนเก่า 19.7%
 • อื่นๆ 3.6%

สินค่าที่คนนิยมซื้อบนโลกออนไลน์
 • สินค้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า
 • อุปกรณ์ IT อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ

จากวิจัยกระทรวง ICT (กรุงเทพธุรกิจ)