หน้าแรก

7/21/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนมิถุนาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนมิถุนาปี 56

 • เดือนมิถุนายนปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,056,241 คน เพิ่มขึ้น 411,508 คน
  หรือคิดเป็น 19.36% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+36.63%) ยุโรป (+20.07%)
 • สำหรับภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวหดตัว ประกอบด้วย โอเชียเนีย (-18.51%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนมิถุนา 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน
  2. มาเลเซีย 
  3. อินเดีย
  4. ญี่ปุ่น
  5. สิงคโปร์ (เดือนก่อนเป็น รัสเซีย)