หน้าแรก

8/02/2560

2 เด้งตัวแรกของพอร์ตสำหรับหุ้น JMT ผมได้เด้งแรกจากราคาปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ปิดที่ราคา 20.50 บาท และหลังจากนั่นไม่นานผ่านมาประมาณ 8 เดือน ก็ได้เด้งที่สองจากราคาปิดวันที่ 2 สิงหา 2560 ปิดที่ราคา 31.00 บาท