หน้าแรก

8/06/2560

ชนชั้นสูงของอเมริกันสมัยใหม่มีการบริโภคที่ไม่ซื้อของอวดฐานะ


ผลสำรวจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในระหว่างปี 1994-2014 ของสหรัฐพบว่า

ชนชั้นกลางใช้เงินซื้อสินค้าที่ใช้แสดงออกว่าตนเองมีฐานะดีเหมือนเป็นคนรวย (conspicuous consumption) เช่น แฟชั่น เครื่องประดับ รถยนต์ นาฬิกา เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด

ในขณะที่ คนรวยใช้จ่ายเงินซื้อสิ่งของเหล่านี้เป็นสัดส่วนที่น้อยลงมาก คนรวยหนีไปใช้เงินมากขึ้นกับ สินค้าที่แสดงออกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น กาแฟ Fair-Trade หรือบริการที่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะโดยตรง เช่น การศึกษาของลูก 

ตลอดจนสินค้าเชิงประสบการณ์ เช่น การไปดูโอเปร่า การท่องเที่ยวในดินแดนที่ไกลโพ้น การออกกำลังกายที่ยิมที่แปลกใหม่ ฯลฯ เพื่อให้ลูกหลานของตนได้รับ "ทุนทางวัฒนธรรม" ที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานมีโอกาสที่จะยังอยู่ในสังคมระดับบนได้สืบต่อไป

มีแค่พวกฮิปสเตอร์ที่เป็นชนชั้นกลางเพียงกลุ่มเดียวที่ใช้จ่ายเงินคล้ายคลึงกับคนร่ำรวยตามที่กล่าวมา ทั้งที่มีรายได้น้อย

ที่มา: economist / สรุปโดย dekisugibooks