หน้าแรก

8/06/2560

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559


สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยช่วงมกราคม-สิงหาคม ปี 2559
เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 22,412,610 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือ 20,055,513 คน เติบโต 11.75% และประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุด 3 อันดับคือ

1. จีน 6,656,221 คน
2. มาเลเซีย 2,282,712 คน
3. เกาหลี 1,000,613 คน

ที่มา: tourism.go.th