หน้าแรก

3/24/2556

การจัดสรรช่อง ทีวีดิจิตอล จำนวน 48 ช่อง

12 ช่อง - กลุ่มสาธารณะ เป็นกลุ่มแรกที่ได้จัดสรรในเดือนพฤษภา (จากกรุงเทพธุรกิจ)
 • การศึกษา 1 ช่อง
 • ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1 ช่อง
 • กีฬา 1 ช่อง
 • ความมั่นคงของรัฐ 1 ช่อง
 • ความปลอดภัยสาธารณะ 1 ช่อง
 • ความเข้าใจรัฐกับประชาชน 1 ช่อง
 • ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 1 ช่อง
 • ส่งเสริมเด็กและคนด้อยโอกาส 1 ช่อง
 • ช่อง 5 เดิม ได้ HD 1 ช่อง
 • ช่อง 11 เดิม ได้ HD 1 ช่อง
 • ช่อง ThaiPBS เดิมได้ HD 2 ช่อง
รายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 12 ช่อง (ลิงค์)

12 ช่อง - กลุ่มชุมชน ยังไม่ได้จัดสรร

24 ช่อง - กลุ่มธุรกิจและพาณิชย์ เป็นกลุ่มที่ประมูลไลเซ่นส์ (รายละเอียด)
 • ช่องวาไรตี้ HD 7 ช่อง
 • ช่องวาไรตี้ SD 7 ช่อง
 • ช่องข่าว SD 7 ช่อง
 • ช่องเด็ก SD 3 ช่อง