หน้าแรก

3/10/2556

CPN แตกพาร์เป็น 0.5 บ./หุ้น พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนขาย PP

สรุปการแตกพาร์และเพิ่มทุน
  • CPN แตกพาร์ 1:1 เป็น 0.5 บ./หุ้น และออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 130.4 ล้านหุ้น หลังแตกพาร์ โดยหุ้นใหม่จะเสนอขาย PP ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลและครอบครัวจิราธิวัฒน์จะไม่เข้าซื้อหุ้นออกใหม่นี้ 
  • เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จะนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการใหม่เพิ่มเติมจากแผนเดิมที่จะขยายสาขา 3-4 แห่งต่อปี
  • วันที่ประชุม 26 เม.ษ. 2556 เวลา 14:00 น. สถานที่ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

มุมมองบัวหลวง
  •  มูลค่าเพิ่มจากการแตกพาร์และเพิ่มทุน: หากมองในทางเทคนิคแล้ว การแตกพาร์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้สูงขึ้น นำมาซึ่งความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ลดลง สำหรับการเพิ่มทุนผ่านวิธีการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องขึ้นได้อีก ยังจะช่วยให้ CPN สามารถขยายธุรกิจได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้กำไรของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะยาว 
  • ด้าน Valuation : ในมุมมองของเรา ระดับ PER ปี 2556 ของหุ้นที่สูงถึง 40 เท่าในขณะนี้ ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวล เนื่องจากระดับ PER จะปรับตัวลดลงไปอยู่เพียง 23 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรก้อนใหญ่จากการขายสินทรัพย์   

มุมมอง KGI
  • ประเด็นการแตกพาร์ : มองว่าแม้การแตกหุ้นจะไม่ได้ส่งผลดีในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แต่ก็น่าจะช่วยส่งผลดีต่อสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นบริษัท
  • การเพิ่มทุนจะก่อให้เกิด Dilution เพียงแค่ 2.99% เท่านั้น: หลังจากการแตกหุ้นแล้ว บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นใหม่ 130.4 แบบ PP ซึ่งการขายหุ้นใหม่ครั้งนี้จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 2.99% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยราคาของหุ้นใหม่จะถูกกำหนดโดยวิธี bookbuild เพื่อให้สะท้อนถึงราคาที่กำหนดโดยตลาด เราคาดว่าบริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ราว 5.7-6.0 พันล้านบาท ทั้งนี้เม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนรอบนี้จะช่วยให้ CPN สามารถนำไปใช้ในโครงการลงทุนใหม่ๆ นอกเหนือจากแผนการลงทุนที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเดินหน้าต่อ: เลื่อนการขายสินทรัพย์ออกไปเป็นครึ่งหลังของปีนี้แทน สำหรับแผนขายสินทรัพย์ซึ่งรวมถึง เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ และเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทราให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (CPNRF)
  • upside อีก 1.96 บาท จากค่าสินไหมจากเหตุเพลิงไหม้: ตัวเลขรวมที่ CPN จะได้รับในขณะนี้น่าจะอยู่ที่ 4.2 พันล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1.96 บาทต่อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทเทเวศร์ประกันภัยก็ยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์คำ ตัดสินของศาลได้ภายใน 30 วันนับจากมีคำตัดสินจากศาลชั้นต้น
ข่าว money channel (ลิงก์)
เพิ่มเติมจากกรุงเทพธุรกิจ (ลิงก์)