หน้าแรก

3/17/2556

CPN : จำนวนคนเดินห้างย่านปทุมวัน - ราชประสงค์


จำนวนผู้ใช้บริการห้างย่านปทุมวัน - ราชประสงค์ เฉลี่ยต่อวัน เป็นสถิติที่เก็บในเดือนกุมภาปี 56
ที่มาน่าจะมาจากกรุงเทพธุรกิจตอนหนึ่ง ซึ่งผมจำไม่ได้