หน้าแรก

3/24/2556

ส่วนแบ่งตลาด : ตลาดรวมเครื่องดื่ม

ตลาดรวมเครื่องดื่มปี 2555
  • น้ำอัดลม 4 หมื่นล้าน
  • เครื่องดื่มชูกำลัง 2 หมื่นล้าน (รายละเอียด)
  • ชาพร้อมดื่ม 1.2 หมื่นล้าน
  • อื่นๆ 7.8 หมื่นล้าน (เอาตลาดรวม 1.5 แสนล้านมาหักออก)
กรุงเทพธุรกิจ (ลิงก์)