หน้าแรก

4/20/2556

ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทุกวัน อะไรคือปัจจัย ?

บทความนี้เป็นการบันทึกจาก twitter ของผม

1. ค่าเงินบาทแข็งค่าทำจุดต่ำสุดใหม่ 28.60 บาทต่อ USD อะไรคือปัจจัย?
2. จากสิ้นปี 2555 เงินบาทแข็งขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับ USD และแข็งขึ้น 15.1% เมือเทียบกับ YEN
3. เงินที่ไหลเข้าส่วนหนึ่งมาจากการทำ carry trade ที่กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำในสหรัฐและญี่ปุ่น (มีให้กู้มหาศาลเพราะพิมพ์เงินขึ้นมา QE)
4. จากนั้นนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แน่นอนว่าเป้าหมายของนักลงทุนคือตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศไทย
5. ธนาคารกลาง 4 แห่ง สหรัฐ, ยุโรป, อังกฤษ, ญี่ปุ่น พิมพ์เงินเข้ามาเป็น 10% ของจีดีพีโลก คิดเป็น $6.7 ล้านล้าน (นับแค่เฉพาะตัวเลขบนโต๊ะนะ)
6. เงินจะหมุนเวียนไปอยู่ที่ระบบแบงค์ต่างๆ แลกกับทรัพย์สินของแบงค์ก็จะเป็นของธนาคารกลาง
7. ส่วนเงินในระบบก็เอาไปถล่มตลาดทุน ตลาดตราสาร และอื่นๆ ทั้งหลาย ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพและความผันผวน
8. เหตุนี้ค่าเงินบาทเราก็ได้รับผลทั้งทางตรง และทางอ้อมจากนโนบายการพิมพ์เงิน QE ของธนาคารกลาง จบ.