หน้าแรก

4/07/2556

กลยุทธ์ความสำเร็จของ GTH


กลยุทธ์ความสำเร็จของ GTH
  • ลดการผลิตหนังเหลือ 3-4 ต่อปี (จากเดิม 7-8 เรื่อง) เฉลี่ยลงทุนต่อเรื่อง 25-30 ล้านบาท
  • จับทิศทางผู้ชมให้ทันสถานการณ์
  • สร้างแบรนด์ต่อยอดธุรกิจต่างๆ 
  • ใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์
อัพเดต: arjin - เราเชื่อว่าระบบบอร์ดตอนเสนอโครงการ ของ GTH คือ ksf แท้จริง เพราะเป็นเรื่องบุคคลากร GTH ล้วนๆ