หน้าแรก

4/27/2556

CPN : ประชุมผู้ถือหุ้น 26/4/56 จากคุณ TLSS

สรุปประชุมผู้ถือหุ้น CPN 26/4/56 จากคุณ TLSS จาก thaivi

1. สามารถขยายสาขาได้ตามแผน 2 โครงการ คือ สุราษฎร์ธานี และลำปาง และส่วนขยายที่สาขาอุดรธานี 

2. สิ้นปี 2555 ราคาหุ้นปรับขึ้น 107% รายได้รวมเพิ่ม 39% กำไรสุทธิเพิ่ม 201%
    สาเหตุหลักมาจาก 1. ขยายสาขา 2. ปรับราคาค่าเช่า 3. ลดต้นทุน 4. กำไรจาก CPNCG 

3. จำนวนสาขาทั้งสิ้น 20 แห่ง พื้นที่เช่ารวม 1,125,492 ตร.ม. อัตราเช่า 97% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 98% อัตราเช่า(same store sales)เพิ่มขึ้น 14% 

4. ส่วนสำนักงานพื้นที่เช่า 96% เพิ่มขึ้น 9% จากการเช่าพื้นที่สาขาพระราม9 และแจ้งวัฒนะ,
   นำออฟฟิตที่ Central world เข้า CPNRG ได้กำไร 1,700 ล้าน,
   ส่วนที่พักอาศัย อัตราเข้าพัก 59% เพิ่ม 7 % มีโรงแรมฮิลตันพัทยาและ Centara อุดร 

5. โครงการในอนาคตภายใน 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้ารายได้โตปีละ 15% พยายามขยายปีละ 3 โครงการ
    ปีนี้มีอุบลราชธานีเปิด 5 เมษายน 56, เชียงใหม่เปิดพฤศจิกายน 56, หาดใหญ่เปิดธันวาคม 56,
    ส่วน Westgate ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 98 ไร่ จะเปิดปี 2558,
    การขยายนอกประเทศมีการพิจารณาวางแผนอย่างรอบคอบ 

6. ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น set award, รางวัลด้านความปลอดภัย รางวัล best hotel (ฮิลตัน) รางวัลด้านพลังงาน 

7. งบการเงิน สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 10%
    หนี้สินเพิ่ม 2% ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาว
    ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่ม 27%
    รายได้รวมเพิ่ม 50% จากการปรับค่าเช่า และเปิดสาขาใหม่ที่ลำปาง สุราษฎร์ อุดร
    รวมถึงเปิด Central World และลาดพร้าว เต็มปี 55
    รายได้โรงแรมเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวม เพิ่ม 21% จากการตั้งศูนย์ใหม่
    ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่ม 14% จากบุคลากรเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา
    กำไรสุทธิเพิ่ม 201% จากการปรับค่าเช่า บริหารต้นทุน และมีกำไรจากการขายออฟฟิตที่ Central World

8. ที่ประชุม มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.5 บาท เหตุผล คือ เพิ่มสภาพคล่อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 week มีผล 7/5/56 (ถ้าเป็นไปได้) เดิมมีผู้ถือหุ้นไม่ถึง 1,000 ราย ปัจจุบันประมาณ 6,000 ราย เราต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้มากขึ้น 

9. เงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้ 0.475 บาท @พาร์ 0.5บาท จากเดิม 0.95 บาท @พาร์ 1 บาท 

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท สาเหตุที่ต้องเพิ่มทุนคือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสลงทุนขยายสาขา เพิ่มความสามารถในการกู้เงิน และรักษาวินัยทางการเงิน โดยจะมีการออกหุ้นสามัญใหม่ 130,368,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 

11. การเพิ่มทุนจะเป็นการขายแบบ Private Placement ให้กองทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ สาเหตุที่ขายให้กองทุน ไม่ขายให้บุคคลทั่วไปเพราะ 1.เพิ่มสัดส่วนสถาบัน 2.ใช้ระยะเวลาสั้น 3. ต้นทุนต่ำสุด 

12.
Q. แตกพาร์ผู้บริหารจะเล่นหุ้นง่ายขึ้นไหม
A. ผู้บริหารไม่เล่นหุ้น มีการควบคุมอย่างดี และต้องรายงานการซื้อขายตามระเบียบ กลต. 

13.
Q. เซนทรัลลาดพร้าวเปิดวันแรก ฝุ่นเยอะมาก ทีวีแขวนห้อยเกือบตกลงมา อันตรายมาก
A. รับทราบปัญหาและกราบขออภัยและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่เรามีความจำเป็นต้องเปิดให้ตามกำหนด 

14.
Q. ถ้าจะเพิ่มสภาพคล่องทำไมให้เป็นหุ้นปันผลล่ะ
A. การเพิ่มสภาพคล่องมีหลายวิธี หุ้นปันผลเป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งเราสนใจอยู่ระหว่างการศึกษา เนื่องจากอาจมีผลเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

15.
Q. เรื่องเงินประกันที่ Central World เป็นอย่างไร บริษัทประกันยื่นอุทธรณ์หรือไม
A. บริษัทประกันยังไม่ยื่นอุทธรณ์ แต่ยื่นชะลอการอุทธรณ์อาจจะชะลอได้อีกไม่กี่ครั้ง 

16.
Q. ทำไมสาขาส่วนใหญ่เป็นสิทธิการเช่า
A. เราอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่มีข้อจำกัดเช่น ที่ดินบางแห่งเป็นของราชการ เช่น ลาดพร้าว, Central World, ตอนนี้สาขาพัทยาก็เตรียมต่อสัญญา 

17.
Q. ที่ดินย่านรังสิตมีแผนทำอะไร
A. ยังไม่สามารถตอบได้ 

18.
Q. แผนการออก property fund เป็นอย่างไร
A. ยังดำเนินการอยู่ ปีนี้จะนำสาขาเชียงใหม่เข้ากองทุน 

19.
Q. ความคืบหน้าที่ดินเตรียมทหารเป็นอย่างไร / เป็น project CPN ใช่หรือไม่
A. ได้เสนอเรื่องไปแล้ว และเป็น project CPN 

20.
Q. รูปแบบการเก็บค่าเช่าแบบ revenue sharing ทำอย่างไร ทำทุกร้านหรือไม่ และพวก Central Robins เก็บอย่างไร
A. Revenue sharing ได้กำไรมากกว่า fixed rent จะพยายามเก็บ revenue sharing ให้เยอะขึ้น ไม่ได้ทำทุกร้าน ทำกับร้านขนาดใหญ่ที่มีรายได้สม่ำเสมอ ส่วน Central Robins พวกนี้ไม่ได้เป็นของ CPN ตั้งแต่สร้างอยู่แล้ว ไม่ได้เก็บค่าเช่าอยู่แล้ว 

21.
Q. ห้างเซ็นทรัลหลายๆ ที่มีรูปแบบเหมือนกันหมด
A. ผู้บริหารรับไว้ให้ฝ่าย Development พิจารณา แต่อีกมุมที่เราทำแบบนี้เนื่องจากส่วนหนึ่งก็เป็นสูตรแห่งความสำเร็จเช่นกัน 

(ข้อ 21 นี่กว่าเซ็นทรัลจะมีสูตรสำเสร็จต้องวิจัยกันหลายปี กว่าจะลงตัวที่ layout นี้ และเริ่มลุยปี 52)

22.
Q. นโยบายทางบัญชีปี 54 55 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ / มีการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่หรือไม่
A. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีการตีราคา แต่ไม่ได้บันทึกในงบ แต่ระบุในหมายเหตุประกอบงบ 

23.
Q. ในงบเห็นเงินสด 2,800 ล้าน จะนำไปทำอะไร
A. เงินสดได้จากการขายออฟฟิตที่ Central World เข้า CPNCG จะนำไปลงทุน ปีนี้เราใช้เงินลงทุนประมาณ 15,000 ล้าน และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งในการเพิ่มทุน 

24. มีการซื้ออสังหา 6,100 ล้านบาทเป็นโครงการใหม่ทั่วไป เช่นที่ดิน จะมีการประกาศในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า 

25.
Q. Vision ผู้บริหารในอีก 4 ปีข้างหน้า
A. เป็นผู้นำในการพัฒนาอสิงหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับภูมิภาค ขยายสาขาปีละ 3-4 แห่ง ช่วง 2-3 ปีนี้จะเน้นในประเทศก่อน ต่างประเทศก็สนใจแต่ขอศึกษาให้รอบคอบ 

26.
Q. ที่บางใหญ่ 60 ไร่ ทำเป็น West Gate อีก 40 ไร่ทำอะไร
A. มีทางเลือกหลายทาง จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

27.
Q. เวลาเซนทรัลเปิดใหม่ในแต่ละสาขา ใช้เวลาคืนทุนกี่ปี
A. ปกติประมาณ 7-8 ปี คืนทุน ส่วนปีแรกก็มีกำไรเข้ามาแล้วเนื่องจากเป็นการเก็บค่าเช่า 

28.
Q. สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ก่อสร้างเมื่อไหร่
A. ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ 

29. มีข้อเสนอแนะให้ปรับส่วนผสมของห้างให้มีครบทุกอย่างเป็น One stop Service 

30.
Q. เปรียบเทียบพนักงานเรากับพนักงานญี่ปุ่น
A. พนักงานญี่ปุ่นจะกระตือรือล้นในการให้ความช่วยเหลือมากกว่า 

31.
Q. อีก 10-20 ปีข้างหน้าจะทำอะไรนอกเหนือจากห้างหรือไม่
A. ตั้งแต่อดีตจุดแข็งเราคือห้างสรรพสินค้า เรายังไม่คิดออกจากธุรกิจหลัก ธุรกิจอื่น เช่นสำนักงาน โรงแรม ก็ทำเท่าที่จำเป็น และมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก