หน้าแรก

9/20/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนสิงหาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนสิงหาปี 56
 • เดือนสิงหาคมปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,469,160 คน เพิ่มขึ้น 542,231 คน
  หรือคิดเป็น 28.14% yoy *ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์*
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+36.16%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนสิงหา 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน (497,766 คน)
  2. มาเลเซีย (308,463 คน) 
  3. ญี่ปุ่น (160,200 คน)
  4. ลาว (130,916 คน) (เดือนก่อนเป็น เกาหลี)
  5. เกาหลี (129,315 คน) (เดือนก่อนเป็น ลาว)
StatAug56.pdf