หน้าแรก

9/24/2556

เซ็นทรัลรุกอาเซียน! (มาเลเซีย อินโดนิเซีย และเวียดนาม)  • วางแผนขยายประเทศละ 10 แห่งใน 10-15 ปี (รวม 3 ประเทศ เป็น 30 แห่ง)
  • เงินลงทุน 4-5 พันล้าน/แห่ง
Image : CPN
Info : Bangkokbiznews (4 Sep 2013)

ที่มา : Realist