หน้าแรก

7/25/2559

ส่วนแบ่งตลาด : เครื่องดื่มชูกำลังปี 2559


ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลังปี 2559
  • M-150 มีส่วนแบ่ง 57.7%
  • คาราบาวแดงมีส่วนแบ่ง 21.1% 
  • กระทิงแดงมีส่วนแบ่ง 16.3%
  • อื่นๆ 4.9%
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ