หน้าแรก

7/30/2559

CSC : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

CSC : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ฝาวงแหวนแม็กซี่พี ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องผนึกฝาจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่างๆ
ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน 30/7/2559 = 52.50 บาท/หุ้น (ผมซื้อในราคานี้ด้วยครับ) คิดเป็น mkt. cap. 2,730 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
1.NIPPON CLOSURES CO., LTD. 19,071,292 หุ้น 36.68% 
2.Toyo Seikan Co. Ltd. 5,280,000 หุ้น 10.15% 
3.บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 3,934,488 หุ้น 7.57% (ลูกค้า)
4.บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 3,768,316 หุ้น 7.25% (ลูกค้า)
5.บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 1,057,742 หุ้น 2.03%

หุ้น CSC จัดเป็นหุ้นประเภท Defensive Stock ความหมายคือ หุ้นที่มีเสถียรภาพสูงภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ข้อดีของ CSC
1. มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินระยะยาว (ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับหุ้นหลายเด้ง) D/E เพียง 0.24 เท่า
2. มีสินทรัพย์หมุนเวียนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ mkt. cap. ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 1,735.62 ล้านบาท และเป็นเงินสดถึง 509.56 ล้านบาท 
3. ความได้เปรียบทางการแข่งขันถือว่าดี ทำให้บริษัทมีมาร์จิ้นที่ 13%
4. ปันผลต่อเนื่องที่ 3.3% 
5. P/E 8.05 และ P/BV 0.99

ข้อเสียของ CSC
1. สภาพคล่องของหุ้นต่ำ
2. Return to Shareholder ค่อนข้างต่ำ บริษัทเก็บกำไรไว้กับตัวและปันผลหุ้นออกมาเพียง 28% ของกำไร (มีนโยบายปันผลที่ไม่เกินร้อนละ 50) ถ้าบริษัทปันผลที่ 50% ผู้ถือหุ้นจะได้ผลตอบแทนปันผลที่ 6% ต่อปี
3. ลูกค้าเจ้าใหญ่ 10 รายแรกมีสัดส่วน 66% ของยอดขาย
4. มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน ทำให้บริษัทมีค่าเสื่อมราคาเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ของกําไรขั้นต้น