หน้าแรก

7/10/2559

[พ.ค. 59] ส่วนแบ่งตลาดผู้ค้าน้ำมัน (ในประเทศ)


ส่วนแบ่งการตลาดผู้ค้าน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งดังนี้

อันดับที่ 1 ปตท 37%
อันดับที่ 2 เอสโซ่ 11.4%
อันดับที่ 3 บางจาก 11.3%
อันดับที่ 4 เชลล์ 8.8%
อันดับที่ 5 เชฟรอน 7.17%
อันดับที่ 6 อื่นๆ 24.0%

ที่มา: OilThai