หน้าแรก

7/25/2559

มูลค่าตลาดถุงยางอนามัย


  • ปี 2557 มูลค่าตลาดถุงยางอนามัย 1,271 ล้านบาท
  • ปี 2558 มูลค่าตลาดถุงยางอนามัย 1,333 ล้านบาท
  • ปี 2559 มูลค่าตลาดถุงยางอนามัย 1,413 ล้านบาท (ประมาณการ)
ที่มา เอซี นีลเล็น (ฐานเศรษฐกิจ)