หน้าแรก

2/20/2559

ส่วนแบ่งตลาด : เครื่องดื่มชูกำลังปี 2558


ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลังปี 2558
  • M-150 46% มีความสามารถด้านการกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทาง ครอบคลุมได้ 99%
  • คาราบาวแดง 21% มีการกระจายสินค้าอยู่ที่ 85%
  • อื่นๆ 13%
marketeer.co.th (ลิงก์)