หน้าแรก

2/27/2559

ส่วนแบ่งตลาด : สาหร่ายทานเล่น


ส่วนแบ่งตลาดสาหร่ายทานเล่นปี 2558
  • เถ้าแก่น้อย 61.5%
  • มาชิตะ จากสิงห์ 17.5%
  • ซีลีโกะ 6.6%
  • ตะวันแดง 4.0%
  • ตี๋เล็ก 1.2%
  • โนริตะ 1.1%
  • อื่นๆ 8.1%
หุ้น TKN (ลิงก์)