หน้าแรก

12/25/2555

HMPRO : Opp day Feb 27, 2012

HMPRO บอกว่าปกติออก opp day ปีละ 1 ครั้ง
  • มี 46 สาขา ณ วันที่ออก opp day (สาขาล่าสุดจังหวัดตรัง)
  • ตั้งมา 16 ปี, เข้าตลาดปี 2001 ,เข้า SET100 ปี 2006, เข้า SET50 ก.ค.2010
  • โครงสร้างผู้ถือหุ้นยังคงเป็น LH และบริษัทลูก QH รวมถือหุ้น 50%
  • สาขาใน กทม. 19 สาขา, ใน ตจว. 26 สาขา รวม 45 สาขาในสิ้นปี 2011
  • ยอดขายปี 2011 เพิ่มขึ้น 17.8% yoy และโดยรวม CAGR โต 14.8%
  • กำไรปี 2011 เพิ่มขึ้น 22.4% yoy และโดยรวม CAGR โต 27.7%
  • กำไรสุทธิคิดเป็น % ต่อยอดขาย ปี 2011 คือ 7.1%
  • บริษัทมีโครงการทำห้องน้ำให้เด็กใน ตจว. มาแล้ว 5 ปี
  • อีกโครงการให้ทุนเรียนฟรีระดับ ปวส.
ช่วง Q&A ไม่มี ผู้บริหารให้ส่งคำถามมาที่ IR แทน