หน้าแรก

12/31/2555

EASTW : Opp day Sep 4, 2012

EASTW : ช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ 2554 ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมย้ายฐานมาฝั่งตะวันออกสังเกตจาก BOI ส่วนนี้จะได้รับผลดีประมาณ 1-2 ปีครั้งหน้า รวมทั้งภาคครัวเรือนและการท่องเที่ยว ผลกระทบที่กังวลวิกฤตยุโรปหวังว่าจะไม่กระทบการส่งออกปิโตรเคมีมาก และกังวลฝนตกไม่เข้าอ่าง ไปเข้าท้ายอ่าง แต่ยืนยันว่าถึงมีภัยแล้งก็ต้องมีน้ำขายอาจจะกระทบต้นทุนบ้าง
 • นักท่องเที่ยวพัทยาเติบโต คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปี 2012 จะโต 7.7 พันล้าน จาก 7.3 พันล้าน yoy และคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มจาก 7 ล้านคนต่อปีเป็น 10 ล้านคนต่อปีใน 3 ปีข้างหน้า  
 • กันยา-ตุลา น้ำเข้ามาก, ครึ่งปีหลังมีค่าใช้จ่ายค่าไฟ ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น
 • ปี 2012 รายได้เติบโต 8-9% yoy
 • งาน SPP ที่เหมราชปี 2015, งานกลุ่ม PTT ปี 2015, งาน Gateway City การขยายตัว 2016-2017
 • ประเด็นในอนาคตมองเรื่องการอิ่มตัวในอีก 5-10 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมขยายตัวแต่แหล่งเก็บน้ำมีจำกัด เลยมองทางด้านอื่นอยู่ 
 • น้ำที่ต้องจัดให้ลูกค้าวันนี้ประมาณ 300 ล้านคิว อีก 10 ปีข้างหน้ามองว่าต้องใช้ 460-500 ล้านคิว ถ้าทั้งหมดต้องพึ่งฝนจะมีความเสี่ยงแบบมีนัยสำคัญ
 • ปี 2002-2006 CAGR 7.86% , ปี 2007-2011 CAGR 17.98%
 • รายได้น้ำดิบ 1,296.14 ล้านบาท, รายได้น้ำประปา 500.03 ล้านบาท
 • น้ำดิบอยู่ที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 68%, กลุ่มผู้อุปโภคบริโภคผ่านระบบประปา 32% แยกตามสัมปทาน ระยอง 21%, สัตหีบ 20%, ฉะเชิงเทรา 15%, บางประกง 13%, ชลบุรี 9%
 • ช่วง 2 ไตรมาสแรกต้นทุนขายน้ำดิบลดลง 5% yoy เป็นน้ำดีจากปีที่แล้ว
 • กำไรสุทธิ 2Q2012 39% ปรับตัวสูงขึ้นจาก 31% yoy
 • กำไรขั้นต้น 2Q2012 71.56% ปรับตัวสูงขึ้นจาก 67.07% yoy
 • ปี 2011 กำไรต่อหุ้น(EPS) 0.61 บาท ปันผลไป 0.42 บาท
 • 1H2012 กำไรต่อหุ้น(EPS) 0.42 บาท ปันผลไปแล้ว 0.20 บาท 
 • แหล่งน้ำที่ใช้ในระยอง: ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ประแสร์ ทัพมา(กำลังสร้างใหม่เฟสแรกเสร็จปี 2014)
 • แหล่งน้ำที่ใช้ในชลบุรี: บางพระ(ลงทุนสถานีสูบน้ำในปีนี้เพิ่ม) หนองค้อ
 • ลงแหล่งน้ำในปีนี้ 'บางพระ' เสร็จภายในปีหน้า, 'ทัพมา' โครงการยาวเฟสแรกเสร็จปลายปี 57 เฟส 2 เสร็จภายในปี 60 
 • คาดการณ์การใช้น้ำดิบโตเฉลี่ยปีละ 3-6% 284(2012F) 303(2013F) 312(2014F) 325(2015F)  
 • คาดการณ์การใช้น้ำประปาโตเฉลี่ยปีละ 5.5%
Q&A
 • ประเมินกรณีแย่ที่สุดกรณีภัยแล้ง ต้องเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นในการสูบน้ำไม่เกิน 66-70 ล้านบาท เทียบกับต้นทุนโดยรวมไม่เกิน 10%
 • ฐานราคาน้ำปี 55 56 57 เป็น 10.00 10.50 11.00 บาท ตามลำดับ
 • ปราจีนบุรีเราไม่มีแหล่งน้ำ ไม่ได้รับการประสานให้ช่วยมาเลยทางนี้
 • เชื่อว่าปีหน้าจะยังคงอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างที่เติบโตในปีนี้
 เว็บสรุปสถานการณ์น้ำ จ. ระยอง http://203.156.163.38/sa_emc2/index.php