หน้าแรก

12/22/2555

SNC : Opp day Nov 5, 2012 part 1 รายงาน


SNC : ผู้เปิดด้วยการบอกว่าตัวเลขไม่ดีนัก และบอกผลการทำงานด้าน CG การดำเนินงาน ผลตรวจ 5 ดาวดีขึ้นจากปีที่แล้ว 4 ดาว

Home Appliance Segment 
 • Air Conditioner ตั้งเป้าปีนี้ 17,966,264 เครื่อง (y54 ได้ 15,961,205) Q3 ทำได้แล้ว 13,512,427 เครื่อง คิดเป็น 75% ของเป้าหมาย
 • Air Conditioner ลูกค้า 8 ราย คิดเป็น รายใหญ่ 24% , 19% , 13% รายที่ 4-5 เท่ากัน 12%
 ยอดการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ ข้อมูลจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คโทนิค
 • ยอดผลิตแอร์บ้าน 9M55 อยู่ที่ 14.4 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 9% yoy (ปีที่แล้ว 13.2 ล้านเครื่อง)
 • ยอดผลิตแอร์บ้าน 3Q55 อยู่ที่ 4.17 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 23% yoy (ปีที่แล้ว  3.40 ล้านเครื่อง)
 • ยอดผลิต Compressor 9M55 อยู่ที่ 9.7 ล้านเครื่อง ลดลง -11% yoy (ปีที่แล้ว 10.9 ล้านเครื่อง)
 • ยอดผลิต Compressor 3Q55 อยู่ที่ 3.21 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 1% yoy (ปีที่แล้ว  3.24 ล้านเครื่อง)
 • ยอดผลิตตู้เย็น 9M55 อยู่ที่ 5.5 ล้านตู้ เพิ่มขึ้น 10% yoy (ปีที่แล้ว 5.0 ล้านตู้)
 • ยอดผลิตตู้เย็น 3Q55 อยู่ที่ 1.94 ล้านตู้ เพิ่มขึ้น 12% yoy (ปีที่แล้ว 1.73 ล้านตู้) 
 • ยอดผลิตเครื่องซักผ้า 9M55 อยู่ที่ 5.2 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 2% yoy (ปีที่แล้ว 5.1 ล้านเครื่อง)
 • ยอดผลิตเครื่องซักผ้า 3Q55 อยู่ที่ 1.73 ล้านเครื่อง ลดลง -2% yoy (ปีที่แล้ว 1.77 ล้านเครื่อง)
 • 3Q12 รายได้เครื่องใช้ไฟฟ้า OEM 649 (เพิ่มขึ้น 23%) + ชิ้นส่วน 813 (เพิ่มขึ้น 13%) = 1,493 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 19%)
 • ตัว OEM ที่เพิ่มขึ้นมาหลักๆ มาจากลูกค้าญี่ปุ่น , รายได้ธุรกิจชิ้นส่วนมาจากธุรกิจพลาสติก และ Toptech diamond ที่ซื้อมาในปี 2012
 • 3Q12 กำไรเครื่องใช้ไฟฟ้า OEM 7 (เพิ่มขึ้น 150%) + ชิ้นส่วน 69 (ลดลง -8%) = 76 ล้านบาท (ลดลง -2%)
 • **กำไรชิ้นส่วนที่ลดลงหลักๆ มาจาก BOI ตั้งภาษีเครื่องจักรเก่าที่ไม่ใช่ของ SNC บางส่วนเพิ่มเข้าไปใน Q3 ซึ่งตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้คิด จึงเป็นยอดสะสม 9M55 เป็นยอด 6 ล้าน ส่วน Q4 ไม่ได้คิดแล้ว  
Automotive Segment ส่วนนี้ปัจจุบันแค่ 8% ปีหน้าเพิ่มให้ได้ 20%
 • 9M55 ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 1.7 ล้านคัน ขายในประเทศ 1 ล้าน ผลิตส่งออก 7 แสนคัน
 • 3Q55 ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 6.49 แสนคัน ขายในประเทศ 3.93 แสนคัน 
 • คาดว่ายอดผลิตรถยนต์ปีนี้ 2.3 ล้านคัน (ปีที่แล้ว 1.458 ล้านคัน) ขายในประเทศ 1.3 ล้าน ผลิตส่งออก 1 ล้านคัน  
 • 3Q12 รายได้เพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลงในส่วนของ pipe ถึง -57% ทำให้รวมแล้วลดลง -44% เนื่องจากมีการลดราคา pipe ให้ลูกค้าเพื่อรับ order โมเดลใหม่ต่อเนื่อง และผลกระทบจากการย้ายโรงงานซึ่ง Q3 น่าจะจบหมดแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโรงงานใหม่ ขยายกำลังการผลิตเพื่อเตรียมรับ order ที่จะเพิ่มขึ้น     
Ratio
 • cash cycle ติดลบ 9 วัน เทียบกับปีที่แล้ว ติดลบ 3 วัน ถือว่าดีขึ้น มาจากเจ้าหนี้การค้าที่มีจำนวนวันเพิ่มขึ้น
 • ROA ลดลงจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2012 , ROE น้อยกว่าปีที่แล้ว 1% (28%->27%)
 • D/E เพิ่มขึ้น 0.6 -> 0.9 ยังน้อยอยู่ ใกล้ๆ สิ้นปีครบกำหนดจ่ายก็จะน้อยลงอีกปีที่แล้วสิ้นปี 0.2