หน้าแรก

1/01/2556

เงินประเทศไทยสิ้นปี 2555


ข้อมูลนี่ได้จากการที่คุณพันศักดิ์พูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติ 
เงินสำรองสกุลเงินต่างประเทศ 750,000 ล้านเหรียญ ถ้ารวม forward position ซื้อขายล่วงหน้า (เพื่ออุ้มเงินบาทไม่ให้แข็งตัว) มีเงินสำรองทั้งหมด 1 ล้านล้านดอลล่าร์ และประเทศมีเงินฝากในระบบธนาคาร 8 ล้านล้านบาท ปล่อยกู้ 7ล้านล้านบาท เหลือ 1 ล้านล้านบาทไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ปล. เงินถูกสะสมมาเป็นระยะเวลา 15ปี (ตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง) จากผู้ว่าการแบงค์ชาติในรายการสยามวาระ

ที่มา:  รายการ Wake Up Thailand ของ Voice TV สัมภาษณ์คุณพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษานโยบายของรัฐบาล (ลิงก์)