หน้าแรก

1/13/2556

ธุรกิจโดดเด่นปี 2556

1.อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย
2.ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม
3.ธุรกิจทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีแข่งขันและเป็นจุดเปลี่ยนฟรีทีวี
4.อุตสาหกรรมก่อสร้าง
5.ธุรกิจขนส่งจะเติบโตได้ดี
6.ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน - ธุรกิจนี้เด่นทุกปีครับ ควรมีติดพอร์ตไว้ 1 ตัวสำหรับลงทุนระยะยาว
7.ยางพาราทิศทางราคาจะปรับตัวสูงขึ้น

โพสต์ทูเดย์
รายละเอียดฉบับเต็ม (ลิงก์)