หน้าแรก

1/13/2556

โลกอนาคตจากการพยากรณ์ของเรย์ เคิสเวล

1) สมองเราจะเชื่อมต่อกับคลาวด์ทำให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แม้อายุมาก
2) เราจะสามารถเลือกลบความจำบางช่วงได้
3) ปี 2029 คอมพิวเตอร์จะฉลาดเท่ามนุษย์
4) การพิมพ์สามมิติ เช่น พิมพ์เสื้อผ้า ของเล่นจะแพร่หลายมาก
5) ปี 2030 นาโนบอทจะซ่อมอวัยวะมนุษย์ได้
6) ปี 2037 คอมพ์ฯ ขนาดเท่าเม็ดเลือดจะเชื่อมกับสมองได้โดยไม่ต้องผ่าตัด


ที่มา: @sermsin_s