หน้าแรก

1/12/2556

7ปี เทมาเส็ก-ชินวัตร หลังขายหุ้น INTUCH

  • 23 มกรา 49 ครอบครัวชินวัตรขายหุ้น INTUCH ทั้งหมดให้เทมาเส็ก 1,487,740,000 หุ้นหรือร้อยละ 49.595 มูลค่าหุ้นละ 49.25 บาทรวมเป็นเงิน 73,000 ล้านบาท
  • 7 ปี ตั้งแต่ 2H48 - 1H55 เทมาเส็กได้เงินปันผลจาก INTUCH รวมหุ้นละ 25.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,909 ล้านบาท    
 กรุงเทพธุรกิจ (ลิงก์)