หน้าแรก

1/08/2556

Ookbee บริษัทลงทุนของ INTUCH

ธุรกิจใหม่ของ INTUCH คือ Venture capital หรือ VC
หนึ่งในบริษัทที่ INTUCH ให้เงินไปลงทุนคือบริษัท Ookbee ขายสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
บันทึกจากรายการแกะรอยหยักสมอง (ลิงก์)

  • ตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทในเมืองไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท 
  • ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาด e-book รวม 200 ล้านบาท และ Ookbee มี market share 85% ของตลาด 
  • Ookbee เปิดให้บริการมาแล้ว 22 เดือน รายได้ 12 เดือนแรกอยู่ที่ 15 ล้านบาท 12 เดือนหลังโตเป็น 100 ล้านบาท 
  • รายได้ Ookbee ส่วนใหญ่มาจาก iPad แต่มีผู้ใช้มากสุดบน Android 
  • ตอนนี้ขยายธุรกิจแล้วไปที่เวียดนามและมาเลเซีย หนังสือเป็นภาษาท้องถิ่น 
  • ฐานผู้ใช้ Ookbee ตอนนี้รวมมี 2.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในไทย ส่วนเวียดนามและมาเลเซียยังไม่ถึง 1 แสนคน ยังโตได้อีกมาก 
  • มูลค่ารวมของบริษัท Ookbee ตอนนี้ประมาณ 240 ล้านบาท 
  • VC ในเมืองไทยของ Ookbee คือ INTUCH  
  • INTUCH ถือหุ้น 25% ใน Ookbee โดยการออกหุ้นใหม่ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 57 ล้านบาท (INTUCH ประเมินบริษัท Ookbee ตอนนั้นที่ราคา 200 ล้านบาท)