หน้าแรก

1/18/2556

CPN : ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 มกรา 2556
  • ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเช่าที่ดินบางใหญ่ ระยะเช่า 30 ปี (ผู้บริหารบอก 9-10 ปี คืนทุน)
  • ระยะเวลาสร้าง 26 เดือน เสร็จปี 2558 
  • ตามกำหนดหลังจากเซ็นทรัลบางใหญ่สร้างเสร็จอีก 3 เดือน มีรถไฟฟ้า
  • ผู้บริหารบอกว่ามีไม้เด็ดในการทำให้เซ็นทรัลบางใหญ่บูม แต่ยังไม่ได้บอกกลัวคู่แข่งรู้
  • ใช้เวลา 5 ปี เซ็นทรัลบางใหญ่จะประสบความสำเร็จแบบ CTW
  • การสร้างเซ็นทรัลบางใหญ่ไม่มีผลกระทบกับการจ่ายปันผล (คือน้อยอยู่แล้ว)
  • พื้นที่ส่วนหน้าเปิดโล่งไว้ก่อน (ตรงส่วนที่ติดกับถนนและตอม่อรถไฟฟ้า)
  • ผู้ถือหุ้นถามถึงที่ดินตรงรังสิต ผู้บริหารบอกยังบอกไม่ได้
  • เหตุผลที่เช่าเพราะเจ้าของไม่ขาย และให้เหตุผลว่าเงินจะได้ไม่ไปจมเนื่องจากการเปิดห้างต่อเนื่องตามนโยบายต้องใช้เงินลงทุนสูง
  • พูดถึงเรื่องเปิดห้างในต่างประเทศว่ามีแน่ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด