หน้าแรก

1/23/2556

ยอดขาย iPhone ปี 2007-2012 บริษัท Apple

ยอดขาย iPhone บริษัท Apple
  • ปี 2007 - 1.389 ล้านเครื่อง (เริ่ม Q3)
  • ปี 2008 - 11.627 ล้านเครื่อง
  • ปี 2009 - 20.731 ล้านเครื่อง
  • ปี 2010 - 39.989 ล้านเครื่อง
  • ปี 2011 - 74.382 ล้านเครื่อง
  • ปี 2012 - 111.5 ล้านเครื่อง ปรับยอดอ้างอิงใหม่จาก 4Q12 (ลิงก์)
  • ปี 2012 - 126.3 ล้านเครื่อง
รายละเอียด (ลิงก์)