หน้าแรก

1/18/2556

Warren Buffett : หัวใจในการซื้อกิจการ 3 ข้อ

เพื่อที่จะหาว่าธุรกิจใด น่าลงทุน? บัฟเฟตต์ก็จะใช้กฎ 3 ข้อแบบง่ายๆ คือ

1. มีราคาที่น่าสนใจ (มีราคาถูกอย่างยิ่ง)
2. มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างถาวร (Durable Competitive Advantage - DCA) ซึ่งจะสามารถทำกำไรได้อีกนาน
3. เป็นธุรกิจที่บัฟเฟตต์สามารถเข้าใจได้ว่าจะแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างไร? หรือเรียกง่ายๆ ว่าอยู่ใน “กลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขัน” (Circle of Competence)

ถ้าผ่านทั้งสามข้อนี้แล้ว บัฟเฟตต์ก็จะดูต่อว่า ผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ รักและมุ่งมั่นทำธุรกิจของตนหรือไม่? ถ้าใช่ เขาจึงจะเริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าจะลงทุนในบริษัทนั้นๆ หรือไม่?