หน้าแรก

5/16/2556

CPN ขายหุ้นออกใหม่แก่ PP และมีรายใหญ่บิ๊กล๊อต

วันที่ 15 พฤษภาคม 56 ทาง CPN มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 130.4 ล้านหุ้นใหม่และมีการขายบิ๊กล๊อตจำนวน 83.4 ล้านหุ้นเดิม (ขายโดยคุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ และคุณสุกัญญา พร้อมพันธ์) ให้กับนักลงทุนสภาบันและนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ราคา 50.75 บาท

การเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 130.4 ล้านหุ้น (2.9% ของทุนเรียกชำระแล้ว) เป็นไปตามคาด แต่หุ้นจำนวน 83.4 ล้านหุ้น (1.9% ของทุนเรียกชำระแล้ว) ขายโดยสมาชิกตระกูลจิราธิวัฒน์นั้นทำให้เราประหลาดใจเล็กน้อย การขายโดยผู้ถือหุ้นใหญ่อาจสร้างมุมมองเชิงลบที่มีต่อหุ้นในระยะสั้น แต่ทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมและส่ง ผลให้ WACC ลดลงในที่สุด

บัวหลวง (ลิงก์)