หน้าแรก

5/11/2556

SNC : Opp day May 7, 2013 part 1 รายงาน

วันนี้ ดร.สมชัย ไม่มาเนื่องจากว่าท่านประธานติดไปพบลูกค้า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงครบวาระประธานบริษัทลูกค้า เข้าไปเพื่ออำลาคนเก่าและทำความรู้จักกับประธานคนใหม่

Overall
 • Q1/56 มีรายได้ 2,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% yoy
 • เป็นรายได้จากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ OEM 2,053 ลบ. เพิ่มขึ้น 29% (Q1/55 1,586 ลบ.)
 • เป็นรายได้จากชิ้นส่วนรถยนตร์ 260 ลบ. เพิ่มขึ้น 21% (Q1/55 215 ลบ.)
 • บริษัท SSMA (เป็นบริษัท Joint Venture เราถือหุ้น 49%) ยังไม่นับรายได้และ SCAN บริษัทใหม่ยังไม่มีรายได้
 • Q1/56 มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% yoy โดยที่มีอัตรากำไรสุทธิที่ 6.8%
 • เป็นกำไรสุทธิจากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ OEM 132 ลบ. เพิ่มขึ้น 21% (Q1/55 109 ลบ.)
 • เป็นรายได้จากชิ้นส่วนรถยนตร์ 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% (Q1/55 28 ลบ.)
 • บริษัท SSMA ขาดทุน 4 ล้านบาท, บริษัท SCAN ขาดทุน 3 ล้านบาท

Home Appliance Segment

ยอดการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ ข้อมูลจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คโทนิค
(เฉพาะ 2 เดือนแรก เดือนที่ 3 ทาง SNC ประเมินเอง) 

 • คาดการณ์ไทยผลิตแอร์บ้านปีนี้ 19 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5%
 • ใน Q1/56 มียอดผลิตแอร์บ้าน 5 ล้านเครื่อง ปีที่แล้ว 4.3 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 16%
 • คาดการณ์ไทยผลิต Compressor 13.1 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6%
 • ใน Q1/56 มียอดผลิต Compressor 3.1 ล้านเครื่อง ปีที่แล้ว 3.0 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 3%
 • คาดการณ์ไทยผลิตตู้เย็นปีนี้ 8.4 ล้านตู้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16%
 • ใน Q1/56 มียอดผลิตตู้เย็น 1.7 ล้านตู้ ปีที่แล้ว 1.6 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 3%
 • คาดการณ์ไทยผลิตเครื่องซักผ้า 7.4 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9%
 • ใน Q1/56 มียอดผลิตเครื่องซักผ้า 3.6 ล้านเครื่อง ปีที่แล้ว 1.8 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 100%

Automotive Segment ครั้งที่แล้วผู้บริหารบอกว่าในส่วนนี้จะเพิ่มจาก 8% เป็น 20%

ปีนี้ประเมินว่าผลิตรถยนต์ 2.5 ล้านคัน (มองภาพแบบ conservative) เป็นส่งออก 50% ในประเทศ 50% (ปีที่แล้ว 2.428 ล้านคัน)
 • 1Q/56 ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 7.21 แสนคัน ปีที่แล้ว 5.00 แสนคัน เพิ่มขึ้น 44% yoy 
 • เป็นยอดขายในประเทศ 4.13 แสนคัน ปีที่แล้ว 2.79 แสนคัน เพิ่มขึ้น 48% yoy 
 • 1Q/56 ยอดขายในประเทศ 57% ส่งออก 43%

Ratio
 • ใน Q1/56 ตัว cash cycle ติดลบ 8 วัน เทียบกับปีที่แล้ว ติดลบ 6 วัน ถือว่าดีขึ้น มาจากเจ้าหนี้การค้าที่มีจำนวนวันเพิ่มขึ้น
 • ROA เพิ่มขึ้นเป็น 17% จาก 14% , ROE เพิ่มขึ้นเป็น 31% จาก 25%
 • D/E เพิ่มขึ้น 0.92 -> 0.98 มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยคิดเป็น 0.02 เท่าก็ถือว่าไม่เยอะ

ความคืบหน้าโครงการ SCAN
 • เดิมโรงงานที่ระยองมีอยู่โรงเดียวคือ SPEC และปีก่อนก็ตั้งโรง SSMA ร่วมทุนกับญี่ปุ่น
 • SNC มีพื้นที่ 75 ไร่ มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ 25% นำมาจัดตั้ง SCAN
 • โรงงาน SCAN ในเฟสแรกใช้พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร 
 • นอกจากสร้างอาคารโรงงานแล้ว ยังสร้างอาคารข้างๆ กันคืออาคาร Development Center สำหรับวิจัยและพัฒนา เพราะว่าเราตั้งเป้าจะเป็น  First-Tier (สำหรับธุรกิจรถยนตร์ ของแอร์บ้านเราเป็น First-Tier อยู่แล้ว) โดยเริ่มแรกซื้อ license มาจาก partner ที่ญี่ปุ่น บริษัทเคฮิน
 • โรงงาน SCAN งานโยธางานก่อสร้างน่าจะเสร็จ มิถุนา 
 • งานระบบต่างๆ เครื่องจักรทยอยติดตั้งในไตรมาส 3 
 • เริ่มทำตัวอย่างให้ลูกค้าได้ในไตรมาส 4

เมื่อกลางปี 2555 ได้เข้าไปถือหุ้นบริษัท Toptech diamond บริษัทที่ผลิตเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมรถยนตร์ โดยเข้าไปถือหุ้นสัดส่วน 60% (ผู้ถือหุ้นเดิม 40%) 
 • ใน Q1/56 มียอดขาย 36 ล้านบาท กำไร 7.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 21% 
 • ใน Q2/56 มีการลงทุน 46 ลบ. ในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มในส่วนของ Line Production ที่ยังผลิตไม่ได้

บริษัท International Techno pipe เราไปซื้อเครื่องจักรมาจากคู่ค้าของเรามูลค่า 9 ล้านบาท เริ่มผลิตและขายได้เลยในวันที่ 1 มกรา
 • ใน Q1/56 มียอดขาย 84 ล้านบาท กำไร 1.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2%
 • บริษัทนี้เราจะลดต้นทุนจาก economies of scale เราได้ order มาแล้ว กำไรก็จะเพิ่มขึ้นใน Q2, Q3 ต่อไป