หน้าแรก

5/23/2556

CPN กับการลงทุนในต่างประเทศ

การลงทุนในต่างประเทศ CPN วางงบปีละ 1 พันล้านบาทในการลงทุน โดยแผนระยะยาวบริษัทคาดว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีสาขาในต่างประเทศ 2 แห่ง และอนาคตตั้งเป้าหมายจะมีสาขาในต่างประเทศ รวม 7 แห่ง ครอบคลุม 4 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งลักษณะการลงทุนจะเป็นการเข้าไปร่วมทุนกับนักธุรกิจในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการลงทุนในแถบอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดเออีซี

ภายในเดือนมิ.ย. นี้ บริษัทจะได้ข้อสรุปพร้อมเซ็นสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิดห้างสรรพสินค้าในประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง โดยจะใช้งบประมาณ 5,800 ล้านบาท และคาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2558 บริษัทเซ็นทรัลจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยจะใช้เงินลงทุนกระแสเงินสด และกู้เงินกับสถาบันการเงินท้องถิ่นประมาณ 1,000 ล้านบาท และบริษัทยังมีแผนธุรกิจร่วมทุนศูนย์การค้าในอินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งจะได้ข้อสรุปในปลายปีนี้

อ้างอิง (ลิงก์)