หน้าแรก

5/05/2556

GMM เตรียมประมูลทีวีดิจิตอล 5,000 ล้านบาท สำหรับ 3 ช่องหลังจากที่ GMM ขายหุ้นมติชน (MATI) จำนวน 42,388,000 หุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 11.09 บาท (ราคาทุนเมื่อปี 2548) รวมมูลค่า 469.94 ล้านบาทพร้อมเพิ่มงบลงทุนเป็น 5,000 ล้านบาท สำหรับประมูล 3 ช่อง

GMM ยังมีถือหุ้นอีก 3 บริษัท ดังนี้

  • โพสต์ พับลิชชิง (POST) สัดส่วน 23.60% หรือประมาณ 118 ล้านหุ้น
  • ออฟฟิศเมท (OFM) สัดส่วน 1.15% หรือประมาณ 3,680,000 ล้านหุ้น
  • ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED) สัดส่วน 12.64% หรือประมาณ 45,045,920 หุ้น

กรุงเทพธุรกิจ (ลิงก์)